ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND XÃ CHƯHRENG

I. Thông tin về đơn vị:

1. Địa chỉ trụ sở: Thôn Đắk Prông, xã ChưHreng, thành phố KonTum.

2. Số điện thoại: 0603.864.102.

3. Email: ubndxachuhreng.tp@gmail.com.

II. Đặc điểm tình hình địa phương:

1. Diện tích tự nhiên: 29,3395 Km2.

2. Dân số: 3.379 người.

3. Bao gồm 05 Thôn. Cụ thể: Thôn 4, Thôn Kon Hra Kơtu, Thôn Kon Hra Klah, Thôn Đắk Prông, Thôn Plei Groi.

4. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên:

Xã Chư HReng nằm ở phía Đông Nam của thành phố Kon Tum, cách trung tâm thành phố 8 km.

- Phía Bắc giáp: phường Thống Nhất

- Phía Nam giáp: xã Hòa Bình và tỉnh Gia Lai

- Phía Đông giáp: xã Đăk Rơ Wa

- Phía Tây giáp: phường Lê Lợi

- Kinh độ Đông : 107055'59" đến 108000' 13"

- Vĩ độ Bắc: 14019'00" đến 14020'06"

III. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

1. Đồng chí: Ca Rô Chinh.

- Chức danh: Bí thư Đảng ủy

- Điện thoại: 0978.113.460.

- Email: Chinhkaro84@gmail.com

2. Ông : Đào Văn Chinh

- Chức vụ : Phó Bí thư - chủ tịch UBND xã.

  Điện thoại: 0905.281.299

  Email: dvchinh.tp@kontum.gov.vn

- Hoặc : daovanchinh-kontum@chinhphu.vn

3. Ông: Trần Quảng Đại

- Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND xã.

- Số điện thoại: 0603.954.646

- Số điện thoại di động: 0905.389.973.

- Email: quangdai2021980@gmail.com.

4. Ông: Nguyễn Thanh Nghị.

- Chức vụ: Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND xã.

- Số điện thoại: 0603.700.057.

- Số điện thoại di động: 0905.387.857.

- Email: thanhnghi73kt@gmail.com.

5. Ông: Cao Trọng Hoàn.

- Chức vụ: Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch UBND xã.

- Điện thoại: 0973.535677

 6. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền,

- Chức vụ: Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch UBND xã

- Điện thoại: 0382739505;

- Email: dongquanmon@gmail.com;