Xã Chư Hreng nm phía Đông Nam ca thành ph Kon Tum, cách trung tâm thành ph 8 km. Các đim dân cư ca xã vi 05 thôn, xây dng tương đối tp trung, mt s đim dân cư sng ri rác bám khu vc canh tác và trên trc tuyến Tnh l 671 ni lin các xã, phường trong khu vc, với tổng diện tích tự nhiên là  2.933,95 ha, trong đó: đất nông nghiệp: 2.440,44ha, (chiếm 83,2%), đất phi nông nghiệp: 490,7 ha (chiếm 16,72%), đất chưa sử dụng: 2,81 ha (chiếm 0,1 %).

Xã Chư Hreng có 3 dạng địa hình chính, địa hình thấp dần từ Nam sang Bắc và từ Đông xuống Tây, nằm ở trong lưu vực sông Đăk Bla thuộc hệ thống sông Sê San, có độ cao tuyệt đối từ 535 - 1134 m. Nằm trong vùng đồi núi nên địa hình bị chia cắt mạnh và phần lớn diện tích đất đai có địa hình vàn cao và cao thuộc khu vực phía Nam có rừng sản xuất và đất chưa sử dụng.

+ Phần có địa hình vàn là loại địa hình bằng phẳng chủ yếu là khu vực giáp sông ĐăkBla, có độ cao từ 514 - 519m, là nơi tập trung các khu dân cư và các công trình phúc lợi, công cộng.

+ Địa hình đồi núi vàn cao nằm ở phía Đông Nam tiếp giáp với xã Đắk Rơ Wa và khu vực phía Tây Nam tiếp giáp với xã Hòa Bình. Đây là nơi tập trung trồng các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như: cao su ...

+ Địa hình cao nằm ở phía Nam và phía Đông là địa hình bị chia cắt mạnh bởi các khe suối, và những quả đồi bát úp là những dạng địa hình lượn sóng với nhiều thung lũng hẹp phần lớn là diện tích đất rừng và đất chưa sử dụng.

(Đỉnh núi ChưHreng)

Nhìn chung Chư H’reng là xã có địa hình thoải rất thuận lợi cho xây dựng cơ bản và tổ chức dân cư.

Dân số trên địa bàn xã: 762 hộ, 3265 khẩu, trong đó: đồng bào DTTS 420 hộ chiếm 55% dân số, hộ người kinh: 342 hộ chiếm 45%. (Số liệu thống kê tính đến năm 2020)

         Thu nhập bình quân đầu người đạt 41.120.000 đồng/người/năm, tổng số hộ nghèo năm 2020 của xã là 43 hộ (chiếm 5,33%); trong đó có 38 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 8,58% (không có hộ đói).

 

Trao bằng công nhận của Chủ tịch UBND tỉnh: Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.