A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Truyền thông, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã ChưHreng năm 2023

           Để công tác thông tin, truyền thông thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa xã ChưHreng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn, phát huy được vai trò, sức mạnh của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tham gia, hưởng ứng chương trình, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra. Ngày 14/7/2023, Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND về truyền thông, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn xã ChưHreng năm 2023.

            * Theo đó, Kế hoạch xác định các nội dung truyền thông, tuyên truyền bao gồm:

1. Tập trung tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; Các văn bản chỉ đạo,  hướng dẫn của UBND tỉnh, thành phố trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023; phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể xã trong việc tuyên truyền, vận động nêu gương tại cơ sở.

2. Tổ chức các phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới" và các phong trào do tỉnh phát động: "Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025"; phối hợp tuyên truyền linh hoạt việc tuyên truyền các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

3. Tuyên truyền về vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới; xác định vai trò của người dân và cộng đồng dân cư tại thôn (làng) là chủ thể; xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; xây dựng hạ tầng, kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại; gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống; bảo đảm cảnh quan môi trường, cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn;

4. Tuyên truyền về Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số tại khu vực nông thôn.

* Về hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền Chương trình nông thôn mới được thực hiện đồng bộ và theo các hình thức thực hiện nhằm bảo đảm phù hợp, thiết thực, hiệu quả, cụ thể:

- Thứ nhất: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã.

- Thứ hai: Tuyên truyền thông tin trên các pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới.

- Thứ 3: Tổ chức tuyên truyền thông qua các hội nghị, các cuộc họp khu dân cư; buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể; các buổi tập huấn.

* Các khẩu hiệu tuyên tuyền:

1. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã ChưHreng đoàn kết, chung sức xây dựng Nông thôn mới!

2. Xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và của mỗi người dân!

3. Xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân!

4. Xây dựng nông thôn mới bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu!

5. Xây dựng nông thôn mới sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn!

6. Xây dựng nông thôn mới là góp phần nâng cao đời sống vật chất, ý thức của nhân dân!

Tin/bài: A.D.T


Tác giả: admin
Nguồn:xã ChưHreng Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Giới thiệu chung
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Hôm qua : 20
Tháng 02 : 296
Tháng trước : 508
Năm 2024 : 804