A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND xã ChưHreng triển khai thực hiện Kế hoạch số 31/KH-BCĐ ngày 09/5/2024 về Hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số thành phố Kon Tum năm 2024

UBND xã ChưHreng triển khai thực hiện Kế hoạch số 31/KH-BCĐ ngày 09/5/2024 về Hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi năm 2024. Theo đó, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số xã ChưHreng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo xã triển khai nhiệm vụ năm 2024, như sau:

1. Thành viên Ban chỉ đạo[1] Chuyển đổi số của xã:

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, báo cáo đánh giá kết quả và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2024. Ưu tiên nguồn lực để phấn đấu đạt các chỉ tiêu quan trọng về chuyển đổi số.

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân doanh nghiệp, người dân trên địa bàn xã khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với cải cách hành chính, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

- Thực hiện ký số 100% văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh; thực hiện tốt chế độ báo cáo trên hệ thống báo cáo của Chính phủ và của tỉnh.

2. Công chức Văn phòng - Thống kê:

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân xã, Ban Chỉ đạo xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn tăng cường thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến; thanh toán trực tuyến; số hóa thủ tục hành chính; hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung.

- Theo dõi, đôn đốc các ban, ngành triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm trong công tác chuyển đổi số của xã năm 2024; Tham mưu triển khai công tác bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

3. Công chức Văn hóa và Xã hội:

* Phụ trách Văn hóa - Thông tin xã: Phối hợp Văn phòng - thống kê, theo dõi, đôn đốc các ban ngành xã triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm trong công tác chuyển đổi số:

- Phối hợp các ban, ngành chuyên môn tham mưu UBND xã cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức trong xã và cộng đồng đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 đạt 80% số cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng, tập huấn.

- Phối hợp các ban ngành có liên quan tuyên truyền các nội dung và kết quả triển khai Chương trình chuyển đổi sổ của thành phố và cấp xã; gắn nhãn tín nhiệm trên Trang thông tin điện tử xã đúng theo quy định.

- Tham mưu triển khai thực hiện Ngày chuyển đổi số năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số theo chuyên mục đảm bảo tần suất theo quy định.

- Phối hợp các đơn vị, ban ngành liên quan (Tư pháp – Hộ tịch) rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Giao dịch điện tử.

* Phụ trách Lao động - Thương Binh và xã hội: phối hợp với các đơn vị ngành dọc có liên quan đẩy nhanh việc triển khai thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội; Triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả dịch vụ công thông qua hình thức trực tuyến.

4. Trưởng Công an xã:

Tham mưu Uỷ ban nhân dân xã, Ban Chỉ đạo xã chỉ đạo thúc đẩy công tác thiết lập và sử dụng tài khoản định danh VNeID cho người dân, đặc biệt là định danh mức 2, nhằm khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu về dân cư; tổ chức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của an ninh mạng; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn, hoạt động các loại tội phạm trên không gian mạng, từ đó, ý thức được vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong bảo vệ an ninh mạng và xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.

5. Công chức Tài chính - Kế toán xã:

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân xã, Ban Chỉ đạo xã thúc đẩy việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; Phối hợp hỗ trợ việc đăng ký và thành lập doanh nghiệp công nghệ số mới; phối hợp thúc đẩy áp dụng hóa đơn điện tử, mua sắm trực tuyến góp phần nâng cao tỷ trọng thương mại điện tử, thúc đẩy ứng dụng hợp đồng điện tử trong các hoạt động.

- Tham mưu UBND xã cân đối, bố trí ngân sách đảm bảo thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

6. Công chức Địa chính, Xây dựng - Nông nghiệp xã:

Tham mưu Uỷ ban nhân dân xã, Ban Chỉ đạo xã triển khai ứng dụng nền tảng cơ sở dữ liệu đất đai và khai thác sử dụng đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp, gắn liền với chuyển đổi xanh… trên địa bàn  trong quản lý, điều hành.

7. Hiệu trưởng các trường Mầm non, TH-THCS trên địa bàn:

Tham mưu thực hiện theo chỉ đạo cấp trên như: thanh toán không dùng tiền mặt trong cơ sở giáo dục; tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở; tổ chức bồi dưỡng nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ viên chức, giáo viên trong nhà trường.

8. Trưởng trạm Y tế xã: Tham mưu Uỷ ban nhân dân xã, Ban Chỉ đạo xã thúc đẩy sử dụng Căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng VNeID thay thế thẻ Bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh; thúc đẩy tỷ lệ người dân có Hồ sơ sức khỏe điện tử; triển khai việc số hóa thông tin chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, thông tin khám bệnh, chữa bệnh; hình thành cơ sở dữ liệu về y tế, phục vụ chuyển đổi số ngành y tế.

Tin/bài: A.D.T


[1] Quyết định số 33/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 4 năm 2022


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Giới thiệu chung
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 62
Tháng 06 : 480
Tháng trước : 861
Năm 2024 : 3.975

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHƯ HRENG

Đơn vị chủ quản: Ủy Ban Nhân Dân xã ChưHreng - Thành Phố Kon Tum
Địa chỉ: Thôn Đăk Prông, Xã ChưHreng, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Bà  Y Lá - đảng ủy viên - Phó chủ tịch UBND xã ChưHreng.
Trưởng ban biên tập: Bà  Y Lá - đảng ủy viên - Phó chủ tịch UBND xã ChưHreng
Quản lý: Ông A Dăm Trai - công chức Văn hóa - Xã hội
Điện thoại: 0603 864102; Email: ubndxch.tp@kontum.gov.vn
Bản quyền thuộc UBND xã ChưHreng.